Kabza De Small & DJ Maphorisa – Nana Thula Remix (Lyrics)

He he heyeye
He he heyeye
He he heyeye
He he heyeye
He he heyeye
He he heyeye
He he heyeye
He he heyeye
Nana thula
Usazokhula

Nana thula
Thul’unga khali
Cel’ungiphe iskhathi
Ngizo buya neMali
Nana thula
Thul’unga khali
Cel’ungiphe iskhathi
Ngizo buya neMali
Ngoba seku rough
Seku rough emhlabeni
Ngane zethu zilala nge ndlala
Baba ng’cel intethelelo
Ngoba seku rough (Hey)
Seku rough emhlabeni
Ngane zethu zilala nge ndlala
Baba ng’cel intethelelo

Nana thula thula thula
Thul’unga khali
Ng’sayo phanda le mali
Ngizo buya kube mnandi
Nana thula thula thula
Thul’ ungakhali
Ng’sayo phanda le mali
Ngizo buya kube mnandi
Ngob’ usasemcane, usasemcane, usasemcane
K’mel’ukhule
Usasemcane, usasemcane, usasemcane
K’mel’ukhule
Usasemcane, usasemcane, usasemcane
K’mel’ukhule
Usasemcane, usasemcane, usasemcane
K’mel’ukhule
Ngob’ us-

Nana thula, thula, thula
Nana thula, thula, thula
Nana thula, thula, thula
Nana thula, thula, thula
Nana thula, thula, thula
Nana thula, thula, thula
Nana thula, thula, thula
Nana thula, thula, thula

Ngizophum’ ek’seni ng’buy’ entambama
Nana thula phela ng’zok’phathel’ uswidi
‘sayo phanda nana isimo sibucayi
Nana thula, thula, thula
Ikati l’lele eziko akukho neslayi
Ngifun’ imali eGoli impil’ ing’ phuthuma nje
Nana thula, thula, thula (Mel’ukhule)
Nana thula (Mel’ukhule)

Enh
Ngangihlel’ emthini ngithuk’thele
Thuk’thele
Kanti lokomi kushintsha nini?
Ndixelele, ‘xelele (Thetha nam’)
Bathi Mdal’ ukhona uzondibona
Ndiyekel’ uk’sokola nam’
Ndizok’thwala ndizeng’fike ndinekhali zam’
Ndlela yinde ngth’ abak’size
Ndoze ng’fike ‘mazulwini umndeni usqhenya ngam’
Thula nana thula
Thula nana thula
Thula nana ‘ngakhali
Mina ndidinga iskhathi
‘dinga iskhathi
Ndiding’ imali

Usaz-
Nana thula
Thula nana thula
Thula nana thula ungakhali
Usazokhula
Ndithe nd’dinga iskhathi
‘dinga iskhathi, ‘dinga iskhathi
Nalemali, nalemali
Usazokhula

Download Audio